ممکن است شما هنرمندی باشید که تمایل دارد خودش و نمونه کارهایش را در این بخش معرفی کند یا شاید شما صاحب تجارتی باشید که می‌خواهید آن را معرفی کنید.

تولید کاغذ های کاربن لس (خودکپی) NCR با نام تجاری “رز”

امیر المومنین (علیه السلام) فرمودند: بخشنده باش اما زیاده روی نکن، در زندگی حسابگر باش اما سخت گیر مباش.